+421 2 593 73 111

Zoznam prij?mate?ov - podporen??ch projektov

Zoznam prij?mate?ov nen??vratn?ho finan?n?ho pr?spevku - v??zva OPV 2008/2.2/03

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán podriadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje "Zoznam prijímate?ov ...
6 - 9 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku