+421 2 593 73 111

Zoznam prij?mate?ov - podporen??ch projektov

Zoznam prij?mate?ov NFP - V??zva OPV 2014/2.2/01

Ministerstvozdravotníct va SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom preopatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje "Zoznamprijímate?ov ...

Zoznam prij?mate?ov NFP - V??zva OPV 2011/2.2/01

Ministerstvozdravotníct va SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom preopatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje "Zoznamprijímate?ov ...

Zoznam prij?mate?ov NFP - V??zva OPV 2009/2.2/02

Zoznam prijímate?ov NFP - Výzva OPV 2009/2.2/02Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán podriadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného ...
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku