+421 2 593 73 111

V??ro?n? spr??vy

V??ro?n?? spr??va o vykon??van? OPV za obdobie janu??r – december 2008

Výro?ná správa oimplementácii Opera?ného programu Vzdelávanie (?alej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni ...

V??ro?n?? spr??va o vykon??van? OPV za obdobie janu??r – december 2007

Výro?ná správa oimplementácii Opera?ného programu Vzdelávanie (?alej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni ...