+421 2 593 73 111

Výročné správy

Výročná správa o vykonávaní OPV za obdobie január – december 2008

Výročná správa oimplementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni ...

Výročná správa o vykonávaní OPV za obdobie január – december 2007

Výročná správa oimplementácii Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV) obsahuje údaje oimplementácii OPV dosiahnuté na úrovni ...