+421 2 593 73 111

Po?et prijat??ch ??iadost? o NFP

Vyhodnotenie uz??vierky v??zvy a registr??cie doru?en??ch ??iadost? o NFP v r??mci v??zvy OPV 2014/2.2/01

V rámci výzvyOPV 2014/2.2/01s názvom„Doplnenies ystému zdravotníctva okvalifikovaných odborníkov“ boli prijaté azaregistrované ...

Vyhodnotenie uz??vierky v??zvy a registr??cie doru?en??ch ??iadost? o NFP v r??mci v??zvy OPV 2010/2.2/02

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 s názvom "Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve" bolo prijatých a zaregistrovaných ...

Vyhodnotenie uz??vierky v??zvy a registr??cie doru?en??ch ??iadost? o NFP v r??mci v??zvy OPV 2010/2.2/01

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom "Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve" bolo prijatých a zaregistrovaných ...

Vyhodnotenie uz??vierky v??zvy a registr??cie doru?en??ch ??iadost? o NFP v r??mci v??zvy OPV 2009/2.2/02

V rámci výzvy OPV 2009/2.2/02 s názvom "Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve" boli prijaté a zaregistrované ...
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku