+421 2 593 73 111

Úvodná stránka

Usmernenie poskytovateľa č. 8

12.03.2014

8. Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV)

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 8 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 8 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Ministerstvom zdravotníctva SR:

OPV 2008/2.2/02

OPV 2008/2.2/03

OPV 2009/2.2/01

OPV 2009/2.2/02

OPV 2010/2.2/01

OPV 2010/2.2/02

OPV 2011/2.2/01

Bližšie informácie k Usmerneniu Poskytovateľa č. 8 OPV sa nachádza v sekcii Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPV, v kategórii Usmernenia.