+421 2 593 73 111

Uskutočnené akcie

Stretnutie s prijímateľmi v nadväznosti na Audit EK

Stretnutie sa konalo za účelom informovania o záveroch z Auditu Európskej komisie vykonaného v dňoch 2.-4.4.2013 a 15.-19.4.2013.

Z informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 OPV 15.11. 2011

Informačný deň sa konal 15. novembra 2011