+421 2 593 73 111

Uskuto?nen? akcie

Stretnutie s prij?mate?mi v nadv?znosti na Audit EK

Stretnutie sa konalo za ???elom informovania o z??veroch z Auditu Eur??pskej komisie vykonan?ho v d??och 2.-4.4.2013 a 15.-19.4.2013.

Z informa?n?ho d??a o projektoch opatrenia 2.2 OPV 15.11. 2011

Informa?n?? de?? sa konal 15. novembra 2011