+421 2 593 73 111

Spr??va o vyhodnoten? v??ziev

Spr??va o vyhodnoten? v??zvy OPV 2009/2.2/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie uverej??uje podrobné informácie o hodnotiacom a výberovom procese výzvy OPV 2009/2.2/01.

 

Informácie sú uvedené v pripojenej prílohe.