+421 2 593 73 111

Správa o vyhodnotení výziev

Správa o vyhodnotení výzvy OPV 2010/2.2/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie uverejňuje podrobné informácie o hodnotiacom a výberovom procese výzvy OPV 2010/2.2/01.

Správa o vyhodnotení výzvy OPV 2010/2.2/01 je prílohe. 

2010-12-31  09:19:16