+421 2 593 73 111

Spr??va o vyhodnoten? v??ziev

Spr??va o vyhodnoten? v??zvy OPV 2009/2.2/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie uverej??uje podrobné ...
1 - 5 z 8 nájdených   |  
 
položiek / stránku