+421 2 593 73 111

ROK 2012

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo ??tvrt? ??slo Spravodajcu Opera?n?ho programu Vzdel??vanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Opera?ný program Vzdelávanie vydáva ka??doro?ne ob?asník pod názvom Spravodajca Opera?ného programu Vzdelávanie. Informuje v ??om o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV za rok 2012.

2013-12-14  10:34:59