+421 2 593 73 111

ROK 2012

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo štvrté číslo Spravodajcu Operačného programu Vzdelávanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Operačný program Vzdelávanie vydáva každoročne občasník pod názvom Spravodajca Operačného programu Vzdelávanie. Informuje v ňom o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV za rok 2012.

2013-12-14  10:34:59