+421 2 593 73 111

ROK 2011

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo tretie číslo Spravodajcu Operačného programu Vzdelávanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Operačný program Vzdelávanie vydáva každoročne občasník pod názvom Spravodajca Operačného programu Vzdelávanie. Tent rok ho vydalo v novom formáte. Informuje v ňom o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV.

V novom čisle Vám prinášame fakty a informácie o priebehu relazovania šiestich projektov, prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnených podujatiach a rozhovory so šiestimi  realizátormi projektov.

Veríme, že Vám aktuálne číslo spravodajcu spolu s ďalšími informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opv.health-sf.sk pomôže priblížiť aktuálny stav využívania prostriedkov Operačného programu Vzdelávanie na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

2011-11-21  13:10:55