+421 2 593 73 111

Rok 2010

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo druhé číslo Spravodajcu Operačného programu Vzdelávanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Operačný program Vzdelávanie vydáva každoročne občasník pod názvom Spravodajca Operačného programu Vzdelávanie. V ňom informuje o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV.

V novom čisle Vám prinášame prihovor nového ministra zdravotníctva, prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnených podujatiach a a rozhovor s realizátorom jedného z projektov.

Veríme, že Vám aktuálne číslo spravodajcu v kombinácii s ďalšími informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opv.health-sf.sk pomôže priblížiť aktuálny stav využívania prostriedkov Operačného programu Vzdelávanie na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.