+421 2 593 73 111

Rok 2008

Let??k zameran?? na opatrenie 2.2 OPV.

MZ SR vydalo 20. novembra 2008 pri príle??itosti D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve leták zameraný na opatrenie 2.2 OPV.

 

Tu si ho mô??ete stiahnu??

Pripojené dokumenty