+421 2 593 73 111

Príručka pre prijímateľa NFP z ESF

Príručka pre prijímateľa NFP - aktuálna verzia 8.0

Príručka pre prijímateľa NFP - (aktuálna verzia 8.0, platná od 23.5.2014, účinná dňa 28.5.2014)