+421 2 593 73 111

Po?et schv??len??ch ??iadost? o NFP

Schv??len? ??iadosti o NFP – OPV 2014/2.2/01

Ministerstvozdravotníct va SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom preopatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje zoznam schválených??iad ...
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku