+421 2 593 73 111

Počet prijatých žiadostí o NFP

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2014/2.2/01

V rámci výzvyOPV 2014/2.2/01s názvom„Doplnenies ystému zdravotníctva okvalifikovaných odborníkov“ boli prijaté azaregistrované ...

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 s názvom "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve" bolo prijatých a zaregistrovaných ...

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2010/2.2/01

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve" bolo prijatých a zaregistrovaných ...

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2009/2.2/02

V rámci výzvy OPV 2009/2.2/02 s názvom "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve" boli prijaté a zaregistrované ...
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku