+421 2 593 73 111

Pl??novan? akcie

Informa?n?? de?? o projektoch bude 15. novembra 2011

Začiatok akcie: 15.11.2011       
Miesto konania: Bratislava

Máte záujem stretnú?? sa s realizátormi vzdelávacích projektov pre zdravotníkov? Chcete sa dozvedie?? viac informácií o aktivitách a u?? dosiahnutých výsledkoch projektov z Opera?ného programu Vzdelávanie?

Ak áno, tak práve Vám je ur?ený

Informa?ný de?? o projektoch opatrenia 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie, ktorý bude v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave utorok 15. novembra 2011  od 10.00 do 13.00 hod.

Na informa?nom dni budú prezentované odbornej aj laickej verejnosti aktivity a dosiahnuté výsledky nasledovných projektov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých krajoch Slovenska: 

Realizátor projektu

Názov projektu

Slovenská lekárska komora

Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov

Tren?iansky samosprávny kraj

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK

Trnavský samosprávny kraj

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Košický samosprávny kraj

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Úrad verejného zdravotníctva SR

Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR

Na informa?nom dni budete môc?? svoje otázky smerova?? priamo prednášajúcim. Ka??dý ú?astník dostane balík informa?ných materiálov. Ú?as?? na Informa?nom dni a ob?erstvenie pre ú?astníkov sú bezplatné. Ka??dý ú?astník je povinný zaregistrova?? sa do 11. 11. 2011, a to zaslaním kontaktných údajov (meno, organizácia) na adresu info.opv@health.gov.sk

2011-10-24 13:00:38