+421 2 593 73 111

Pl??novan? akcie

MZ SR pripravuje k v??zve OPV 2011/2.2/01 informa?n?? semin??r

V??zva: Zv????enie ?al???ch zru?nost? pracovn?kov v zdravotn?ctve
K??d v??zvy: OPV 2011/2.2/01
D??tum konania semin??ra: 2. augusta 2011
Miesto: Bratislava