+421 2 593 73 111

Plánované akcie

MZ SR pripravuje k výzve OPV 2011/2.2/01 informačný seminár

Výzva: Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve
Kód výzvy: OPV 2011/2.2/01
Dátum konania seminára: 2. augusta 2011
Miesto: Bratislava