+421 2 593 73 111

Organizačná štruktúra v rámci MZ SR

MZ SR ako SORO

Ministerstvo zdravotníctva SR -

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

pre Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2

 

Sekcia európskych programov a projektov

 

Odbor programov EÚ

 

    ► Oddelenie štrukturálnych fondov

 

 

  Odbor posudzovania projektov

 

     ► Oddelenie posudzovania neinvestičných  projektov

 

 

Odbor implementácie projektov

 

     ► Oddelenie implementácie  neinvestičných  projektov

 

                       

 Platobná jednotka