+421 2 593 73 111

Opera?n?? program vzdel??vanie

Monitorovac? v??bor pre OPV aktualizoval 9.6.2009 pr?lohu ?. 5

?lenovia Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie na svojom tre??om riadnom zasadnutí 9. júna 2009 schválili aktualizáciu prílohy ?. 5 základného dokumentu - Opera?ného programu Vzdelávanie.

Prílohu ?. 5 OPV zverej??ujeme osobitne.

 

Pripojené dokumenty