+421 2 593 73 111

Operačný program vzdelávanie

Aktualizácia dokumentu Operačný program Vzdelávanie

Európska komisia dňa 19. 9. 2012 schválila revíziu operačného programu Vzdelávanie.

Dokument Operačný program Vzdelávanie

je referenčným dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov.

Monitorovací výbor pre OPV aktualizoval 9.6.2009 prílohu č. 5

Aktualizovaná príloha č. 5 obsahuje Zoznam merateľných ukazovateľov OPV.