+421 2 593 73 111

Odpor???ania

Odpor???ania pri tvorbe podkladov v procese VO

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo dokument o naj?astejšie sa vyskytujúcich porušeniach ...