+421 2 593 73 111

Odporúčania

Odporúčania pri tvorbe podkladov v procese VO

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo dokument o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach ...