+421 2 593 73 111

NSRR

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013

Dokument je referenčným nástrojom na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo ŠF a KF.