+421 2 593 73 111

Národná legislatíva

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý poslanci ...

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády

Kliknutím na nadpis získate ďalších 7 súborov