+421 2 593 73 111

Marginalizovan? r??mske komunity

Cie?om HP je zv????i?? zamestnanos?? a vzdelanostn?? ??rove?? pr?slu??n?kov MRK

Zámerom tejto horizontálnej priority je posilneniespolupráce, efektívnejšej koordinácie ?inností a finan?ných zdrojov smerujúcichk zlepšeniu ...