+421 2 593 73 111

Marginalizované rómske komunity

Cieľom HP je zvýšiť zamestnanosť a vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK

Zámerom tejto horizontálnej priority je posilneniespolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcichk zlepšeniu ...