+421 2 593 73 111

Logo Európskej únie s odkazom na ESF na stiahnutie

Ministerstvo školstva SR ako RO pre OPV pripravilo slovenskú verziu loga EÚ v troch veľkostiach

Článok 9 Nariadenia č. 1828/2006 stanovuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity majú obsahovať znak Európskej únie, odkaz na EÚ a odkaz na príslušný fond. Zároveň musí tiež obsahovať vyhlásenie zvolené RO, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie spoločenstva.  

Aktivity týkajúce sa tiež opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie musia obsahovať okrem znaku Európskej únie, odkazu na EÚ, aj odkaz na príslušný Európsky sociálny fond (ESF).  V súvislosti s „vyhlásením“ RO vybralo nasledovné vyhlásenie: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“.  

MŠ SR ako RO pre opatrenie 2.2 OPV pripravilo slovenskú verziu loga obsahujúcu znak EÚ, odkaz na EÚ a na Európsky sociálny fond (ESF) v troch veľkostiach.  

Výnimku tvoria malé reklamné predmety, ktoré majú obsahovať znak Európskej únie a odkaz na EÚ.