+421 2 593 73 111

Kontakty MZ SR ako SORO

Ministerstvo zdravotn?ctva SR

Sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom

pre Opera?ný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2

 

Sekcia európskych programov a projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax:    +421 2 593 73 435

Odbor programov EÚ:

Sekretariát:  

Tel.:    +421 2 593 73 202

Fax.:   +421 2 593 73 205                           

 

Odbor posudzovania projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 363

Fax.:   +421 2 593 73 435

  

Odbor implementácie projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax.:   +421 2 593 73 435

         

Platobná jednotka

Tel.:     +421 2 593 73 131

Fax.:    +421 2 593 73 220