+421 2 593 73 111

Harmonogram výziev

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2010 (november)

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zverejňuje aktualizáciu Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

Aktualizáciou je riešený posun termínu vyhlásenia výzvy OPV 2010/2.2/02 pod názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve" z novembra na december 2010. 

2010-11-29  12:17:05