+421 2 593 73 111

Fotogal?ria, audioz??znamy

Fotografie z informa?n?ho semin??ra k v??zve OPV 2011/2.2/01

Semin??r k v??zve OPV 2011/2.2/01 sa konal 2. augusta 2011.

Sn?mky zo semin??rov k v??zve OPV 2010/2.2/01

V d??och od 13. 05. 2010 do 17. 05. 2010 sa uskuto?nili v Banskej Bystrici v Ko??iciach a v Bratislave informa?n? semin??re k v??zve pre potenci??lnych ??iadate?ov o NFP.