+421 2 593 73 111

FAQ - ?asto kladen? ot??zky

2. FAQ pre OPV

15. febru??ra 2011

1. FAQ pre OPV

1.Je mo??né vopatrení 2.2Opera?ného programu Vzdelávanie (OPV) ?erpa?? finan?né prostriedky štrukturálnych fondov na vzdelávanie pracovníkov ...