+421 2 593 73 111

Dokumenty Monitorovacieho výboru

Štatút Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor pre OPV je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad programovaním a implementáciou Operačného programu Vzdelávanie

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok MV pre OPV upravuje prípravu, obsah zasadnutia, spôsob uznášania a prijímania uznesení výboru, spôsob kontroly plnenia rozhodnutí ...