+421 2 593 73 111

Dokumenty hodnotiaceho a výberového procesu

Štatút Poradnej komisie MZ SR

15. 11. 2012
SORO pre opatrenie 2.2 OPV zverejňuje Štatút Poradnej komisie MZ SR

Štatút Výberovej komisie pre OPV

25. 02. 2009
13. 09. 2010
upravuje pôsobnosť, zriadenie, podmienky a zloženie členstva, ako aj a zásady činnosti na schvaľovanie ...

Rokovací poriadok Výberovej komisie

25.2.2009
upravuje prípravu, obsah a priebeh zasadnutia, ako aj spôsob prijímania rozhodnutí pri schvaľovanií žiadostí o NFP