+421 2 593 73 111

Dáta o využívaní štrukturálnych fondov podľa UV č. 50/2012

Dáta o využívaní ŠF za opatrenie 2.2 OPV v rámci programového obdobia 2007-2013

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje dáta o využívaní ŠF v rámci programového obdobia 2007 - 2013 na portáli otvorených dát

 

Pripojené dokumenty