+421 2 593 73 111

Archív 2012

Aktualizovaná Príručka pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 12.0

Nadobudla platnosť a účinnosť 26. júla 2012

Informácia o zverejnení povinných údajov

Zverejnenie údajov podľa Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
1 - 5 z 7 nájdených   |  
 
položiek / stránku