+421 2 593 73 111

Arch?v 2010

Informa?n? semin??re k v??zve OPV 2010/2.2/01

Začiatok akcie: 13.05.2010       Koniec akcie: 17.05.2010
Miesto konania: Bansk?? Bystrica, Ko??ice, Bratislava

Informa?né semináre k výzve pre potenciálnych ??iadate?ov o NFP sa budú kona??  v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskuto?ní vo štvrtok 13. 05. 2010 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do 14.00 hod.

Druhý seminár  bude v piatok 14. 05. 2010 v zasada?ke hotela Yasmin,  Tyršovo nábre??ie 1, Košice od 10.00 do 13.00 hod. 

Tretí seminár sa uskuto?ní 17. 05. 2010 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2 Bratislava od 10.00 do 13.00 hod.  

Záujemcovia o informa?né semináre, prosím oznámte svoju ú?as?? na Vami vybratom seminári najneskôr do 12. 05. 2010 na mailovú adresu karolina.havlickova@health.gov.sk .