+421 2 593 73 111

Arch?v 2010

MZ SR pripravuje k v??zve OPV 2010/2.2/02 informa?n? semin??re

V??zva: „Zv????enie ?al???ch zru?nost? pracovn?kov v zdravotn?ctve?
K??d v??zvy: OPV 2010/2.2/02
D??tum konania: 12. – 14. 01. 2011
Miesto konania: Bansk?? Bystrica, Ko??ice ...

Informa?n? semin??re k v??zve OPV 2010/2.2/01

Informa?n? semin??re k v??zve pre potenci??lnych ??iadate?ov o NFP sa bud?? kona?? v Banskej Bystrici v Ko??iciach a v Bratislave.

1. Informa?n?? semin??r 2010

V d??och od 13. 05. 2010 do 17. 05. 2010 sa uskuto?nili v Banskej Bystrici v Ko??iciach a v Bratislave informa?n? semin??re k v??zve pre potenci??lnych ??iadate?ov o NFP.