+421 2 593 73 111

Archív 2009

Druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Prvýkrát bola akcia obohatená o vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov v rámci OPZ a opatrenia 2.2 OPV.

Pripravujeme druhý ročník dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

bude 26. novembra 2009 v kongresovej sále na MZ SR, Limbova 2.
V prílohe okrem pozvánky aj podrobný program.

2. Informačný seminár 2009

Výzva:„Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”.
Kód výzvy: OPV 2009/2.2/02
Dátum konania: 14.10.2009
Miesto konania: Bratislava

1. Informačný seminár 2009

Výzva: "Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov"
Kód výzvy: OPV 2009/2.2/01
Dátum konania: 10.6.2009
Miesto konania: Bratislava