+421 2 593 73 111

Arch?v 2008

Informa?n?? semin??r k v??zve OPV 2009/2.2/02

5. 10.2009
Informa?n?? semin??r k v??zve OPV 2009/2.2/02 sa uskuto?n? 14.okt??bra 2009 o 10.00 hod v kongresovej s??le ?. 3 Ministerstva zdravotn?ctva SR, Limbova 2.

Informa?n?? semin??r k v??zve OPV 2009/2.2/01

5.6.2009
Informa?n?? semin??r bude v Bratislave 10. j??na 2009.

3. Informa?n?? semin??r 2008

V??zva „Doplnenie syst?mu zdravotn?ctva o kvalifikovan??ch odborn?kov?
K??d v??zvy: OPV 2008/2.2/03
D??tum konania: 16.12.2008
Miesto konania: Bansk?? Bystrica

2. Informa?n?? semin??r 2008

V??zva „Rozvoj nov??ch foriem ?al??ieho vzdel??vania v zdravotn?ctve?
K??d v??zvy: OPV 2008/2.2/02
D??tum konania: 21.10.2008
Miesto konania: MZ SR, Bratislava

Informa?n?? semin??r k vyhl??senej v??zve v r??mci opatrenia 2.2 OPV

D??a 21.10.2008 o 13.00 h. v budove MZ SR v Bratislave bude informa?n?? semin??r k vyhl??senej v??zve na predkladanie ??iadost? o NFP „Rozvoj nov??ch foriem ?al??ieho vzdel??vania v zdravotn?ctve". ...
1 - 5 z 7 nájdených   |  
 
položiek / stránku