+421 2 593 73 111

Aktuality

Príručka pre prijímateľa NFP

07.08.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Príručku pre prijímateľa NFP z Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 2.2 „Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“. Príručka je zostavená tak, aby poskytovala prijímateľovi doplňujúce informácie a slúžila ako pomoc pre jeho orientáciu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu.

 

Obsahuje usmernenia týkajúce sa verejného obstarávania, finančného riadenia a publicity.

 

Príručka je platná od 31. júla 2008. SORO si vyhradzuje právo v prípade potreby príručku aktualizovať.

 

Veríme, že táto príručka bude pre Vás užitočná.

 

Trvalo bude umiestnená na webovej stránke v sekcii: Manuály, príručky a mtodické predpisy.

Pripojené dokumenty