+421 2 593 73 111

Aktuality

Nové znenie Zmluvy o poskytnutí NFP

07.08.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo nové znenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Formulár Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bol upravený a prispôsobený na špecifické podmienky výzvy zo 7 .4. 2008 uverejnenej pod číslom kódu: OPV 2008/2.2/01 z dôvodu nového usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku.