+421 2 593 73 111

Arch?v 2011

Informa?n?? de?? o projektoch opatrenia 2.2 Opera?n?ho programu Vzdel??vanie

MZ SR pripravuje Informa?n?? de?? o projektoch opatrenia 2.2 Opera?n?ho programu Vzdel??vanie na 15. novembra 2011

UPOZORNENIE pre u???vate?ov port??lu ITMS

Po?as dn? 16. 10. 2011 a 17. 10. 2011 nebude port??l ITMS pr?stupn?? pre u???vate?ov, a to z d?vodu uvo?nenia novej verzie syst?mu ITMS do produkt?vnej prev??dzky.
1 - 5 z 14 nájdených   |  
 
položiek / stránku