+421 2 593 73 111

Adres??r in??tit??ci?

?rad vl??dy SR a ministerstv?? SR

ÚRAD VLÁDY SR
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5729 5111 Fax: 02/ 5249 7595
E-mail: urad@vlada.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vlada.gov.sk/

 

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5949 4111 Fax: 02/ 5249 4794
E-mail: info@telecom.gov.sk
Internetová stránka: http://www.telecom.gov.sk/

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
E-mail: minprace@employment.gov.sk
Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111 02/59374253, Fax: 02/5937 4335
E-mail: inform@education.gov.sk
Internetová stránka: http://www.minedu.sk/

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111 Fax: 02/ 547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk
Internetová stránka: http://www.health.gov.sk/


MINISTERSTVO ??IVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. ?.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.enviro.gov.sk/

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000, Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
E-mail: info@economy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Telefón: 02/583 17 111 Fax: 02/534 10 114
E-mail: informacie@build.gov.sk
Internetová stránka: http://www.build.gov.sk/